OFERTA – ZAMÓWIENIE

Na złożone przez klienta zapytanie Firma „Spec-Stone”. przedstawia pisemną ofertę zawierającą istotne warunki sprzedaży. W sytuacji nie przedstawienia oferty w ciągu 7 dni , przyjmuje się, że jest to równoznaczne z brakiem możliwości realizacji oferty. W przypadku akceptacji przez klienta oferty wymagane jest pisemne złożenie zamówienia z określeniem numeru i daty oferty. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem ogólnych warunków sprzedaży firmy „Spec-Stone” W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji podawane są terminy odbioru.

CENY – WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny transakcyjne na wyroby, usługi, opakowania bazują na aktualnym cenniku firmy „Spec-Stone
W przypadku produktów nie objętych cennikiem ceny kalkulowane są indywidualnie. Obowiązują warunki płatności określone w przyjętym zamówieniu lub umowie, a w każdym innym przypadku przedpłata na konto lub płatność przed odbiorem.

ODBIÓR – REKLAMACJE

Klient zobowiązany jest do dokonania odbioru ilościowego materiału i pisemnym zatwierdzeniu zgodności na dokumencie WZ podpisem bądź pieczątką. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości. Koszty wszystkich czynności dokonanych celem rozpatrzenia reklamacji, która nie została uznana ponosi Klient. Zgłoszenie reklamacji pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty ceny przez Klienta. Firma „Spec-Stone” nie ponosi odpowiedzialności za naturalne wady produktów bądź złe dobrane materiałów i ich zastosowanie. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony podczas transportu.

PAKOWANIE – ZAŁADUNEK

Produkty z oferty firmy są pakowane na paletach drewnianych ,lub workach Big-Bag. Opakowania są kaucjonowane z możliwością zwrotu tylko w przypadku nie uszkodzonego opakowania.

Firma w trosce o pakowanie, załadunek jak i transport jest w stanie zaoferować najlepszy i dopasowany gabarytowo samochód do dostawy materiałów na budowę.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na standardowe użycie plików cookies.

Od dnia 03.10.2022 – 30.11. 2022

Pon-pt: 8:00 – 16:00

Sb:         8:00- 12:00